ETAP PRACY: Termin zwykły* Termin EXPRESS** Termin SUPER-EXPRESS***
odlewanie wkładów 1 dzień ----- -----
naprawa protez 5 godz. 1godz. (tylko Bolesławiec) -----
korona porcelanowa 2-3 dni 1-2 dni 1 dzień
most porcelanowy 4-5 dni 3 dni 2 dni
proteza szkieletowa

14dni (z przymiarkami)

7-10 dni 5 dni

 

1 dzień  = pełny dzień na pracę (nie liczyć dnia odebrania wycisku)
*
podane terminy nie uwzględniają sobót i niedziel 

**cena podstawowa + 50%
*** cena podstawowa +100 %